Projecte

Barcelona Olímpica neix de la necessitat de coordinar les diverses fonts documentals del llegat dels Jocs de Barcelona’92 per dotar-les d’unitat documental, facilitar la seva consulta internacional i, com a valor afegit, potenciar la difusió i els serveis de transferència de coneixement del know how generat pel model Barcelona.

Aplega les col·leccions i serveis documentals oferts pel Centre d’Estudis Olímpics i de l’Esport de la Universitat Autònoma de Barcelona (CEO-UAB), la Fundació Barcelona Olímpica (FBO) i l’Arxiu Municipal de Barcelona (AMB) sobre els Jocs de Barcelona’92 i sobre el fenomen olímpic i esportiu a la ciutat.

Amb aquest projecte, Barcelona vol ser una ciutat pionera i referent mundial en la gestió i aprofitament del llegat immaterial dels Jocs Olímpics i dels esdeveniments esportius, potenciant les iniciatives existents (FBO, CEO-UAB i AMB) sense duplicació de recursos i fent més eficients els esforços realitzats per les diferents entitats i organismes impulsors. La riquesa dels materials que integren el projecte i la proposta de serveis coordinats, el convertiran en un dels principals centres de coneixement sobre Olimpisme a nivell mundial, en un exemple sobre la gestió del llegat documental d’uns Jocs Olímpics.


Sis elements claus del projecte:

1. Projecte promogut i dissenyat mitjançant la col·laboració institucional.

2. Unitat documental de les fonts dels Jocs Olímpics de Barcelona’92.

3. Dissenyat pensant en les necessitats d’un usuari internacional digital.

4. Gestió coordinada de la col·lecció i dels serveis d’accés.

5. Oferta de serveis de transferència de coneixement a altres ciutats seu i candidates a esdeveniments esportius.

6. Plataforma per activitats de dinamització i difusió dels Jocs Olímpics i els valors de l’esport.

Principals col·leccions

Fons Barcelona’92

La col·lecció acull l’arxiu oficial dels Jocs Olímpics de Barcelona’92, resultant de l’activitat del Comitè Organitzador dels Jocs Olímpics, el COOB’92, i d’altres institucions implicades en l’organització de l’esdeveniment, i bibliografia generada a través de les investigacions independents sobre els Jocs. El fons, format per uns 2.000 llibres, 13 títols de revista, 6.407 vídeos, 240.600 fotografies, 45 ml de dossier de premsa, 6 ml de literatura grisa, 11.929 caixes de documentació administrativa i 30.103 mapes i plànols, està dipositat en l’Arxiu Municipal de Barcelona –fons administratiu, mapes i plànols i fons fotogràfic– , la Fundació Barcelona Olímpica –fons audiovisual i bibliogràfic– i el Centre d’Estudis Olímpics de la Universitat Autònoma de Barcelona – fons bibliogràfic i de recerca.

Fons Samaranch

Barcelona Olímpica acull part de la biblioteca personal del President del CIO Juan Antonio Samaranch cedida a la Fundació Barcelona Olímpica. Aquesta biblioteca es complementa amb obres sobre la seva vida i persona.