Col·lecció Samaranch

El President del Comitè Internacional Olímpic, Juan Antonio Samaranch, va donar part de la seva biblioteca personal sobre esport i Olimpisme a la Fundació Barcelona Olímpica. Aquesta important col·lecció, que aplega més de 5000 títols, es complementa amb obres sobre la seva vida i persona.La col·lecció Samaranch està formada per un total de 5.000 volums de llibres procedents de diferents fonts recopil·lades al llarg de tota la seva vida. Gran part d’aquesta col·lecció està dedicada a l’esport en qualsevol dels seus àmbits, però molt especialment a aquell que té relació amb l’olimpisme i la història de l’esport en general.

Pel que fa al Moviment Olímpic, li corresponen llibres sobre la història dels Jocs Olímpics, Memòries Oficials des de la primera edició dels Jocs Olímpics Moderns de l’any 1896, sessions del CIO, Biografies de Presidents del CIO i d’altres, etc.

En relació a la història de l’esport, té una gama variada de llibres de diferents èpoques, autors i disciplines esportives. Llibres dedicats a clubs esportius catalans, espanyols i internacionals així com de federacions, entre d’altres.

Finalment, també disposem de diferents temes vinculats a l’esport com ara la fotografia, l’art, el cinema, el disseny, la sociologia o la comunicació.


Els Arxius Històrics del Comitè Olímpic Internacional acullen el fons de Juan Antonio Samaranch sobre les seves activitats professionals en el COI com a membre (escollit el 1966), President (1980-2001) i President Honorari (2001-2010), així com de la seva vida personal i activitats en altres organitzacions. Per informació més complerta sobre aquest fons, podeu consultar la fitxa descriptiva elaborada per l'arxiu (en anglès). Per més informació, podeu posar-vos en contacte amb el centre.