Barcelona'92

Programa educatiu

El programa educatiu de Barcelona’92 (anomenat A l’escola, més esport que mai) va començar el 1985, abans de la nominació de la ciutat, amb l’objectiu de difondre els valors de l’esport i l’Olimpisme a l’escola, augmentant la pràctica esportiva dels infants i integrant continguts olímpics i esportius en l’ensenyament. El programa, promogut per l’Ajuntament de Barcelona, amb el suport de l’administració pública i d’empreses privades, va millorar algunes instal·lacions esportives escolars, va realitzar formació específica per als professors d’educació física de les escoles, va organitzar visites guiades a les instal·lacions olímpiques (un total de 1.211), i va publicar materials educatius diversos. Així mateix, es va impulsar la iniciativa “Els Dimecres Olímpics”, jornades esportives organitzades per les pròpies escoles amb la participació d’alumnes i professors. En total es van organitzar 195 actes, amb la participació de prop de 109.000 estudiants. El mateix estiu dels Jocs, el COOB’92 va organitzar un Campament Internacional de la Joventut amb 497 assistents entre 18 y 22 anys procedents de 67 comitès olímpics nacionals.

En l'àmbit acadèmic cal destacar la creació del Centre d'Estudis Olímpics i de l’Esport de la Universitat Autònoma de Barcelona (CEO-UAB) el 1989. El CEO-UAB promou activitats de recerca i difusió en el camp dels estudis olímpics, col·laborant en programes de grau, màster i doctorat, i gestionant un dels centres de documentació sobre olimpisme més importants d'Europa.

Multimèdia


Material multimedia encara no disponible.

Documents de referència

Olimpisme a les escoles: l'Educació Olímpica com a centre en l'educació de valors
Deanna L. Binder
2010
Binder, Deanna L. (2010): Ensenyar l’Olimpisme a les escoles: l’educació olímpica com a punt clau en els valors de l’educació: lliçons universitàries olímpiques. Bellaterra : Centre d’Estudis Olímpics (UAB). Càtedra Internacional d’Olimpisme (CIO-UAB).
[ Enllaç ]
Educació olímpica
Norbert Müller
2010
Müller, Norbert (2010): Educació olímpica: lliçó sobre Olimpisme [article en línia]. Barcelona: Centre d’Estudis Olímpics (UAB). Càtedra Internacional d’Olimpisme (CIO-UAB).
[ Enllaç ]
Jocs olímpics i educació: l’esport i l’escola de Barcelona’92
Maria Antònia Cardona i Hernández
2010
Cardona i Hernández, Maria Antònia (1991): Jocs olímpics i educació: l’esport i l’escola de Barcelona’92. Barcelona: Centre d’Estudis Olímpics (CEO-UAB).
[ Enllaç ]
Dos experiencias sobre Olimpismo en la escuela: Barcelona 1992 y Turín 2006
Enric Truñó
2005
Truño, E. (2005) ‘Dos experiencias sobre Olimpismo en la escuela: Barcelona 1992 y Turín 2006’, en Actas de la XXXVII sesión de la Academia Olímpica Española: Barcelona del 28.02.05 al 03.03.05, Barcelona: Ajuntament de Barcelona, pp. 48-55
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Petita història dels Jocs Olímpics : de l'antiga Grècia a Barcelona/Granollers'92
Jordi Romea
2002
Romea, Jordi (2002) : Petita història dels Jocs Olímpics : de l'antiga Grècia a Barcelona/Granollers'92. Granollers : Ajuntament de Granollers
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

La aventura olímpica : 1980-1992
Pierre-Léon Dupuis; C. Moliterni; Thierry Roland
1995
Dupuis, Pierre-Léon; Moliterni, C.; Roland, Thierry (1995) : La aventura olímpica : 1980-1992. Paris ; Barcelona [etc.] : Dargaud. 8475105920
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Memòria del Camp Internacional de la Jovenitut Barcelona’92 (23 de juliol-10 d’agost de 1992)
COOB'92
1992
COOB’92 (1992): Memòria del Camp Internacional de la Jovenitut Barcelona’92 (23 de juliol-10 d’agost de 1992). Barcelona: COOB’92.
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

L'Olimpisme i els seus jocs : Olímpia 776 a.C.-Barcelona 1992
Conrado Durántez
1991
Durántez, Conrado (1991) : L'Olimpisme i els seus jocs : Olímpia 776 a.C.-Barcelona 1992. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència. Secretaria General de l'Esport. 8439317921
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.A l’Arxiu Municipal Contemporani es conserva la documentació administrativa i de gestió generada pel Comitè Olímpic Organitzador Barcelona’92, SA (COOB’92), i també la generada pel Holding Olímpic SA (HOLSA) i les empreses representades: Anella Olímpica de Montjüic SA (AOMSA), Vila Olímpica SA (VOSA) i l’Institut Municipal de Promoció Urbanística SA (IMPUSA).
Més sobre aquest fons.


Si voleu veure tots els materials bibliogràfiques que disposem sobre aquest tema, pots consultar el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya o bé posat en contacte amb nosaltres per correu electrònic.