Barcelona'92

Impacte turístic

El sector turístic va ser un dels àmbits de creixement econòmic directe més important dels Jocs, i continua essent un dels pilars de l’economia barcelonina i catalana en gran part com a producte de la Barcelona Olímpica. En quant a oferta hotelera, un any abans de la celebració dels Jocs, la situació de la ciutat de Barcelona era igual a la d’Atlanta, i inferior a d’altres ciutats olímpiques com Sydney i Seül. Dos anys després del gran esdeveniment, l’oferta barcelonina quadruplicava l’oferta de Sydney i Atlanta, i duplicava la de la capital sudcoreana (Brunet 2011). En quant a visitants estrangers el marge de creixement de Barcelona també va ser molt superior a les altres tres ciutats olímpiques.

La situació geogràfica de Barcelona també ajuda a explicar l’explosió turística de la ciutat. L’oferta històrico-cultural, el clima i l’oferta combinada en el territori català entre muntanya i platja ajuda a entendre el posicionament turístic de la ciutat, per al qual els Jocs de Barcelona’92 es consideren que van ser el tret de sortida definitiu. En resum, tot i que els Jocs també van suposar una transformació en el teixit productiu més enllà del turisme, Barcelona continua essent un pol reconegut internacionalment com a destinació turística durant tot l’any, ja sigui per oci, com també per trobades de caire professional (congressos, exposicions, etc.)

Multimèdia


Documents de referència

Anuaris Estadístics de la Ciutat de Barcelona : Turisme
Ajuntament de Barcelona
2012
Ajuntament de Barcelona (2012) : Anuaris Estadístics de la Ciutat de Barcelona : Turisme. Barcelona : l’Ajuntament
[ Enllaç ]
L’ús dels Jocs Olímpics per a optimitzar els beneficis del turisme
Laurence Chalip
2010
Chalip, Laurence (2010): L’ús dels Jocs Olímpics per a optimitzar els beneficis del turisme: lliçó universitària olímpica [Article en línia]. Barcelona : Centre d’Estudis Olímpics (UAB). Càtedra Internacional d’Olimpisme CIO-UAB).
[ Enllaç ]
Turisme: els impactes dels Jocs i de la seva imatge sobre el turisme
Pere Duran
2002
Duran, Pere (2002) : “Turisme: els impactes dels Jocs i de la seva imatge sobre el turisme”, A Barcelona : l'herència dels Jocs : 1992-2002. Bellaterra : Centre d'Estudis Olímpics i de l'Esport, pàgs. 275-294
[ Enllaç ]
Aquell estiu del '92
Joan Barril Francisco Ontañón
1993
Ontañón, Francisco ; Barril, Joan (1993) : Aquell estiu del '92. Barcelona : Ajuntament de Barcelona. 8476096151
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Barcelona'92 : guía turística oficial de los Juegos Olímpicos

1992
(1992) : Barcelona'92 : guía turística oficial de los Juegos Olímpicos. [Barcelona] : Plaza & Janes. 8401605040
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Si voleu veure tots els materials bibliogràfiques que disposem sobre aquest tema, pots consultar el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya o bé posat en contacte amb nosaltres per correu electrònic.