Barcelona'92

Publicacions

El paper creixent dels mecanismes de comunicació i els contratemps observats en cites olímpiques anteriors, van fer que el COOB’92 decidís crear un departament de publicacions específic que s’encarregués de supervisar i donar coherència a tot el que es publicava. Primerament es va encarregar a l’estudi d’Yves Zimmerman un disseny propi i homogeni per a totes les publicacions del COOB’92. Pel que fa a les publicacions de caràcter intern: informes setmanals per la premsa, informes interns per a la Família Olímpica, etc., es va signar un acord amb la companyia Rank-Xerox que com a soci col·laborador del COOB’92 va instal·lar un centre de publicacions amb tecnologia d’alta eficiència. En quan a les publicacions externes, el proveïdor oficial del COOB’92 va ser una gran editorial del sector. Per mandat de la Carta Olímpica, el COOB’92 va haver d’enviar al CIO, les federacions internacionals i tots els comitès olímpics nacionals un llibret explicatiu de cada esport, just un any abans de la inauguració dels jocs. Aquesta logística va suposar la redacció d’un Pla de Publicacions específic on hi figuraven totes les previsions de publicació: des dels llibrets, fins als pòsters, passant per les acreditacions o els adhesius. El gran repte que certifica l’èxit d’aquest apartat era que totes les publicacions s’havien de fer en quatre idiomes: català, castellà, anglès i francès, per la qual cosa es va crear un Departament de Serveis Lingüístics. Després dels Jocs el Centre de Publicacions va seguir treballant per a la producció d’informes finals i la Memòria Oficial. Posteriorment, el fons de publicacions del COOB’92 va passar automàticament a l’arxiu de la Fundació Barcelona Olímpica.

Multimèdia


Material multimedia encara no disponible.

Documents de referència

Memòria oficial dels Jocs de la XXVa Olimpíada: Barcelona 1992. Vol. 3. L'organització
COOB'92
1992
COOB'92 (1992): “La imatge i la comunicació: les publicacions”, a Memòria oficial dels Jocs de la XXVa Olimpíada: Barcelona 1992. Barcelona: COOB’92, vol. 3, pàg. 357-362.
[ Enllaç ]
Identitat corporativa: sistematització gràfica per a les publicacions de les divisions del COOB'92
COOB'92
1990
COOB'92 (1990?): Identitat corporativa: sistematització gràfica per a les publicacions de les divisions del COOB'92 = Sistematización gráfica para las publicaciones de las divisiones del COOB'92. [Barcelona]: COOB'92. Divisió d'Imatge i Comunicació.
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Pla de publicacions: esborrany preliminar-II
COOB'92
1989
COOB'92 (1989): Pla de publicacions: esborrany preliminar-II. . Barcelona: Departament de Publicacions. Divisió d'Imatge i Comunicació. COOB'92.
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.A l’Arxiu Municipal Contemporani es conserva la documentació administrativa i de gestió generada pel Comitè Olímpic Organitzador Barcelona’92, SA (COOB’92), i també la generada pel Holding Olímpic SA (HOLSA) i les empreses representades: Anella Olímpica de Montjüic SA (AOMSA), Vila Olímpica SA (VOSA) i l’Institut Municipal de Promoció Urbanística SA (IMPUSA).
Més sobre aquest fons.


Si voleu veure tots els materials bibliogràfiques que disposem sobre aquest tema, pots consultar el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya o bé posat en contacte amb nosaltres per correu electrònic.