Barcelona'92

Nominació

Després de que Barcelona quedés finalista conjuntament amb Amsterdam, Belgrad, Birmingham, Brisbane i París, el 17 d’octubre de 1986, Joan Antoni Samaranch va proclamar en el ple del CIO a Lausana, la nominació de Barcelona com a seu de la XXVa Olimpíada de l’era moderna. L’estratègia final de la candidatura va estar orientada a la nominació a través d’una campanya de relacions publiques al voltant de la ciutat suïssa, amb una forta presencia institucional en fires i exposicions, per tal de crear-hi un ambient propici. En aquest sentit va destacar l’elaboració d’un mapa d’Europa on s’il·luminaven totes les ciutats olímpiques i on visualment hi havia un desequilibri pel que fa a Espanya.

La nominació vinculava la ciutat amb el CIO a través d’un contracte on també hi figurava el Comitè Olímpic Espanyol per tal de signar la Carta Olímpica , i formalitzar les principals obligacions derivades de la concessió d’uns Jocs Olímpics. Això significava que Barcelona havia d’assumir uns compromisos específics amb la Família Olímpica, la qual havia de ser atesa tal i com el CIO disposava. A més també quedaven establertes una sèrie d’obligacions financeres i comercials, com que el 3% dels beneficis obtinguts de l’explotació d’emblemes i símbols olímpics seria transferit al CIO, que un cop finalitzats els jocs es passaria una còpia de tot el sistema informàtic a aquest organisme, o l’obligatorietat de que al finalitzar els Jocs es redactés una Memòria Oficial, entre d’altres compromisos. Tot això quedava fixat, en el benentès que en un termini no superior a sis mesos s’hauria de crear un comitè organitzador local, el qual acabaria essent el COOB’92.

Multimèdia


Documents de referència

ElecciónBCNCOI

2009
(2009) : ElecciónBCNCOI. [S.l.] : djjavicalvospa
[ Enllaç ]
La Historia del proyecto olímpico
Alfred Bosch
1992
Bosch, Alfred (1992) : La Historia del proyecto olímpico. Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona. Centre d'Estudis Olímpics.
[ Enllaç ]
Barcelona, Freddie Mercury and Monserrat Caballe
Freddie Mercury
1988
Mercury, Freddie (1988) : Barcelona, Freddie Mercury and Monserrat Caballe. [S. l.] : DoRo
[ Enllaç ]


A l’Arxiu Municipal Contemporani es conserva la documentació administrativa i de gestió generada pel Comitè Olímpic Organitzador Barcelona’92, SA (COOB’92), i també la generada pel Holding Olímpic SA (HOLSA) i les empreses representades: Anella Olímpica de Montjüic SA (AOMSA), Vila Olímpica SA (VOSA) i l’Institut Municipal de Promoció Urbanística SA (IMPUSA).
Més sobre aquest fons.


Si voleu veure tots els materials bibliogràfiques que disposem sobre aquest tema, pots consultar el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya o bé posat en contacte amb nosaltres per correu electrònic.

Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'

Object required: ''

/tema.asp, line 500