Barcelona'92

Organització

La concepció organitzativa de Barcelona’92 va ser una innovació en la forma de preparar i executar uns Jocs Olímpics. Al llarg dels anys aquesta innovació ha pres un nom propi: el model Barcelona. Un dels factors principals d’aquest model és que l’organització sigui fonamentalment una iniciativa pública amb un fort protagonisme del municipi organitzador. A més, el model està bàsicament orientat a fer servir el gran esdeveniment com un mecanisme de remodelació urbana integral, tant pel que fa a la millora d’infraestructures com de la imatge nacional i internacional de la ciutat.

La orientació municipalista de Barcelona’92 va consistir en la creació del Comitè Organitzador Olímpic de Barcelona’92 (COOB’92) com una societat anònima, la qual constava d’una Assemblea com a màxim òrgan de representació, presidida per l’Ajuntament de Barcelona, en parternariat (per odre d’importància) amb el Comitè Olímpic Espanyol, l’Estat, la Generalitat, la Diputació de Barcelona, la Corporació Metropolitana de Barcelona, la Unió de Federacions Esportives Catalanes, i el Comitè Internacional Olímpic. A partir de la seva constitució, el COOB’92 contindria una comissió executiva, una comissió permanent, i un consell d’administració específic per a l’Olimpíada Cultural. El COOB’92 seria l’encarregat de gestionar i/o coordinar totes les actuacions relacionades amb la XXVa Olimpíada: execució d’obres públiques, negociacions de drets televisius, relació amb el CIO i la Família Olímpica, etc.

Multimèdia


Material multimedia encara no disponible.

Documents de referència

Estudi comparatiu dels models d'organització de les últimes sis seus olímpiques
Gabriel Colomé
2010
Colomé, Gabriel (1992): Estudi comparatiu dels models d’organització de les últimes seus olímpiques. Barcelona: Centre d’Estudis Olímpics UAB.
[ Enllaç ]
El marc polític de Barcelona’92
Isidre Molas
2010
Molas, Isidre (1994): El marc polític de Barcelona’92. Barcelona: Centre d’Estudis Olímpics (CEO-UAB)
[ Enllaç ]
La organización de los Juegos Olímpicos de Barcelona’92: un ejemplo de economía mixta o de sociedad pública-privada
Jordi Solé Tura, Joan Subirats
2010
Solé Tura, Jordi; Joan Subirats (1994): La organización de los Juegos Olímpicos de Barcelona’92: un ejemplo de economía mixta o de sociedad pública-privada. Barcelona: Centre d’Estudis Olímpics (CEO-UAB)
[ Enllaç ]
El model organitzatiu dels Jocs després de Barcelona’92
Gilbert Felli
2002
Felli, Gilbert (2002) : “El model organitzatiu dels Jocs després de Barcelona’92”, A Barcelona : l'herència dels Jocs : 1992-2002. Bellaterra : Centre d'Estudis Olímpics i de l'Esport, pàgs. 65-76.
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Les Claus de l'èxit
Miquel Botella
1995
Botella, Miquel (1995): The Keys to success [online article]. Barcelona: Centre d’Estudis Olímpics UAB.
[ Enllaç ]
Público y privado en la organización de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992
Malaret i García, Elisenda, 1958-
1993
Malaret i García, Elisenda, 1958- (1993) : Público y privado en la organización de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Madrid : Civitas. 8447002594
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Memòria oficial dels Jocs de la XXVa Olimpíada: Barcelona 1992. Vol. 2. Els mitjans
COOB'92
1992
COOB'92 (1992): “La organización: la preparación de los Juegos” a Memòria oficial dels Jocs de la XXVa Olimpíada : Barcelona 1992. Barcelona: COOB'92, pàg. 53-77.
[ Enllaç ]
Memòria oficial dels Jocs de la XXVa Olimpíada: Barcelona 1992. Vol. 2. Els mitjans
COOB'92
1992
COOB'92 (1992) : Memòria oficial dels Jocs de la XXVa Olimpíada : Barcelona 1992. Vol. 2. “Els mitjans”
[ Enllaç ]
500 dies per als Jocs Olímpics : 13 de març de 1991 : dossier de premsa…
COOB'92
1991
COOB'92 (1991) : 500 dies per als Jocs Olímpics : 13 de març de 1991 : dossier de premsa… [Barcelona] : COOB'92
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Informe a la Comisión Delegada del Gobierno para los Juegos Olímpicos de 1992 : 26 de abril de 1990
COOB'92
1990
COOB'92 (1990) : Informe a la Comisión Delegada del Gobierno para los Juegos Olímpicos de 1992 : 26 de abril de 1990. Barcelona : COOB'92
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Assemblea General i Junta General Ordinària : Barcelona, 17 de juliol de 1990 = Asamblea General y Junta General Ordinaria : Barcelona, 17 de julio de 1990
COOB'92
1990
COOB'92 (1990) : Assemblea General i Junta General Ordinària : Barcelona, 17 de juliol de 1990 = Asamblea General y Junta General Ordinaria : Barcelona, 17 de julio de 1990. Barcelona : COOB'92
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Pla director : resum : quarta versió, desembre 1989 = Plan director : resumen : cuarta versión : diciembre 1989 = Master plan : summary : fourth version, december 1989
COOB'92
1989?
COOB'92. Divisió de Planificació i Control (1989?) : Pla director : resum : quarta versió, desembre 1989 = Plan director : resumen : cuarta versión : diciembre 1989 = Master plan : summary : fourth version, december 1989. Barcelona : COOB’92
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Premier rapport officiel du Comité d'Organisation Olympique de Barcelone'92 (COOB'92) présenté au C.I.O…
COOB'92
1987
COOB'92 (1987) : Premier rapport officiel du Comité d'Organisation Olympique de Barcelone'92 (COOB'92) présenté au C.I.O… Barcelona : COOB'92
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.A l’Arxiu Municipal Contemporani es conserva la documentació administrativa i de gestió generada pel Comitè Olímpic Organitzador Barcelona’92, SA (COOB’92), i també la generada pel Holding Olímpic SA (HOLSA) i les empreses representades: Anella Olímpica de Montjüic SA (AOMSA), Vila Olímpica SA (VOSA) i l’Institut Municipal de Promoció Urbanística SA (IMPUSA).
Més sobre aquest fons.


Si voleu veure tots els materials bibliogràfiques que disposem sobre aquest tema, pots consultar el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya o bé posat en contacte amb nosaltres per correu electrònic.