Barcelona'92

Medalles

Les medalles de Barcelona’92 es van fer seguint els criteris marcats per la Carta Olímpica, i sense trencar la tradició ininterrompuda des d’Amsterdam’28 de portar gravada la imatge de la deessa de la Victòria al seu anvers. Per al seu disseny es va escollir al prestigiós escultor català de fama internacional, Xavier Corberó. Amb una circumferència de 70mm de diàmetre, les medalles duien l’emblema de Barcelona’92 a la part superior del revers i van ser fabricades i finançades per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre. Les medalles eren entregades als tres primers classificats de cada competició per un equip d’hostesses amb uniformes inspirats en el vestit tradicional de la pubilla catalana. La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre va lliurar totes les medalles oficials el 3 de juliol de 1992 al COOB’92, les quals van ser custodiades per l’entitat bancaria Banesto a mesura que es van anar lliurant als guanyadors de les competicions.
Xavier Corberó també va elaborar uns dissenys diferents tant per a les medalles dels esports de demostració com les dues medalles commemoratives que es van obsequiar a tota la Família Olímpica i membres de l’Equip’92, a part de servir com a productes de promoció i finançament amb la seva venda directa al públic. En aquest cas, la seva producció i comercialització va ser contractada pel COOB’92 a una empresa privada. Aquesta col·lecció de medalles commemoratives es va presentar el 13 de desembre de 1991 al Museu Melcior Colet.

Multimèdia


Documents de referència

Memòria oficial dels Jocs de la XXVa Olimpíada: Barcelona 1992. Vol. 2. Els mitjans
COOB'92
1992
COOB'92 (1992): “La imagen y la comunicación: la identidad y el diseño: otros proyectos” a Memòria oficial dels Jocs de la XXVa Olimpíada: Barcelona 1992. Barcelona: COOB’92, vol. 2, pàg. 333-344.
[ Enllaç ]


A l’Arxiu Municipal Contemporani es conserva la documentació administrativa i de gestió generada pel Comitè Olímpic Organitzador Barcelona’92, SA (COOB’92), i també la generada pel Holding Olímpic SA (HOLSA) i les empreses representades: Anella Olímpica de Montjüic SA (AOMSA), Vila Olímpica SA (VOSA) i l’Institut Municipal de Promoció Urbanística SA (IMPUSA).
Més sobre aquest fons.


Si voleu veure tots els materials bibliogràfiques que disposem sobre aquest tema, pots consultar el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya o bé posat en contacte amb nosaltres per correu electrònic.

Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'

Object required: ''

/tema.asp, line 500