Barcelona'92

Senyalització

La senyalització olímpica es va implantar en 43 unitats de competició i en unes 25 de servei (centres d'acollida, de premsa i de ràdio-televisió, viles, etc.). Els seus elements s'inserien en l'entorn immediat i en els trajectes entre els principals punts d'arribada (l'aeroport i l'estació de Sants) i les quatre Àrees Olímpiques, així com des de l'entrada de les subseus fins a les respectives unitats de competició. Per diferenciar-la de les senyalitzacions existents, se li va donar un tractament vertical, es van usar colors específics (dues tonalitats de blau, més el verd per als senyals d'emergència i el vermell per als pictogrames de prohibició) i es van construir suports que només pel material, l'estructura i les dimensions la identificaven a simple vista. Es va escollir una base de suport de teixit plastificat, que en el cas de la senyalització exterior eren prismes de base triangular o bé elements plans als interiors, per respondre al requeriments de singularitat i coherència amb la imatge corporativa dels Jocs, i de baix cost de fabricació i muntatge atesa la temporalitat de la instal·lació. La senyalització va ser un projecte complex, amb més de 10.000 unitats instal·lades, adaptada a cada un dels espais i equipaments olímpics, per respondre als requeriments de mobilitat i seguretat que exigeix l’organització dels Jocs, amb una estricta diferenciació de fluxos segons els diferents col·lectius (públic general, Família Olímpica, periodistes, etc.).

Multimèdia


Documents de referència

Jocs de la XXVa Olímpiada Barcelona'92: manual de senyalització

1992
(1992): Jocs de la XXVa Olímpiada Barcelona'92 : manual de senyalització = Juegos de la XXV Olímpiada, Barcelona'92 : manual de señalización. Barcelona: COOB'92.
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Els Pictogrames dels Jocs de la XXVa Olimpíada Barcelona 1992
COOB'92
1992
COOB'92 (1992): Els Pictogrames dels Jocs de la XXVa Olimpíada Barcelona 1992 = Los pictogramas de los Juegos de la XXV Olimpíada Barcelona 1992 = Les pictogrammes des Jeux de la XXVe Olympiade Barcelona 1992 = The pictogrammes of the Games of the XXV Olympiad Barcelona 1992. Barcelona: COOB'92.
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Jocs de la XXVa Olimpíada Barcelona'92: manual de look
COOB'92
1992
COOB'92 (1992): Jocs de la XXVa Olimpíada Barcelona'92: manual de look = Juegos de la XXV Olimpíada, Barcelona'92: manual de look. Barcelona: COOB'92.
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Disseny olímpic: Barcelona 92

1992
(1992): Disseny Olímpic: Barcelona 92. [Barcelona]: Lunwerg. ISBN 8477822174.
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Memòria oficial dels Jocs de la XXVa Olimpíada: Barcelona 1992. Vol. 2. Els mitjans
COOB'92
1992
COOB'92 (1992): “La imagen y la comunicación: la identidad y el diseño: otros proyectos”, a Memòria oficial dels Jocs de la XXVa Olimpíada: Barcelona 1992. Barcelona: COOB’92, vol. 2, pàg. 333-344.
[ Enllaç ]
Normativa per a la senyalització fixa de les instal·lacions esportives olímpiques Barcelona'92
COOB'92
1991
COOB'92 (1991): Normativa per a la senyalització fixa de les instal·lacions esportives olímpiques Barcelona'92. Barcelona: COOB'92. Divisió Imatge i Comunicació.
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Disseny de la senyalització dels Jocs Olímpics de Barcelona'92: presentació de l'avantprojecte
COOB'92
1990
COOB'92. Divisió d'Imatge i Comunicació (1990): Disseny de la senyalització dels Jocs Olímpics de Barcelona'92: presentació de l'avantprojecte. [S.l.: s.n.].
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Diseño del "Look" de los Juegos Olímpicos de Barcelona'92: presentación del anteproyecto
COOB'92
1990
COOB'92 (1990): Diseño del "Look" de los Juegos Olímpicos de Barcelona'92: presentación del anteproyecto. Barcelona: COOB'92. Divisió Imatge i Comunicació.
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.A l’Arxiu Municipal Contemporani es conserva la documentació administrativa i de gestió generada pel Comitè Olímpic Organitzador Barcelona’92, SA (COOB’92), i també la generada pel Holding Olímpic SA (HOLSA) i les empreses representades: Anella Olímpica de Montjüic SA (AOMSA), Vila Olímpica SA (VOSA) i l’Institut Municipal de Promoció Urbanística SA (IMPUSA).
Més sobre aquest fons.


Si voleu veure tots els materials bibliogràfiques que disposem sobre aquest tema, pots consultar el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya o bé posat en contacte amb nosaltres per correu electrònic.