Barcelona'92

Gestió dels resultats

La gestió dels resultats va ser una de les tasques principals de l'àrea tecnològica, i es va encarregar a l'empresa EDS que desenvolupés un programari específic. El COOB'92 volia operar amb una única base de dades centralitzada que inclogués tota la informació referent a la Família Olímpica (el sistema AMIC), de manera que les inscripcions a les competicions es van convertir en una mena de fase intermediària entre el programa d'acreditacions i el de gestió de resultats. D’aquesta manera, per a la gestió de resultats es va impulsar el projecte "Sistema d'Informació de Resultats" (SIR), que va cristal·litzar en el programa informàtic "Document". El "Document" funcionava a partir d'una sèrie de terminals amb pantalla tàctil on els usuaris podien consultar i imprimir els resultats. Aquesta aplicació es va crear per centralitzar les dades diàries de totes les competicions i així donar cos al "Sistema de Informació de Comentaristes de ràdio i televisió" (SICO), per a que des dels centres de premsa els periodistes poguessin conèixer i informar sobre els resultats en la major brevetat possible. El seu correcte funcionament requeria de l'atenció de personal especialitzat i degudament format i contractat per a l'ocasió, que garantís les connexions entre els dispositius de control de resultats a peu de pista i la informació que apareixia a les pantalles. En total es van utilizar 2000 PCs, 605 terminals “Document”, 155 servidors “Document”, s’hi van destinar 1.097 treballadors, i es van realitzar més de 15 milions de fotocòpies.

Multimèdia


Material multimedia encara no disponible.

Documents de referència


Documents encara no disponibles.Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'

Object required: ''

/tema.asp, line 500