Barcelona'92

Viles olímpiques

Les Viles Olímpiques de Barcelona’92 es van projectar d’acord amb el que estableix la Carta Olímpica: un lloc de residència i convivència pels esportistes durant els Jocs. Amb aquest motiu es van projectar les viles de Barcelona, la Seu d’Urgell i Banyoles (ja que aquestes dues subseus acollien proves olímpiques lluny de la capital i es va considerar oportú construir-hi allotjaments específics). A més a més es van construir tres viles més per als mitjans de comunicació, els jutges i els àrbitres, ja que la manca d’oferta hotelera ho aconsellava.

La Vila Olímpica de Barcelona es va construir a l’Àrea del Parc de Mar, i va ser projectada per acollir prop de 15.000 persones. En els terrenys utilitzats, anteriorment hi havia diversos complexos fabrils en desmantellament de difícil accés i aïllats de la ciutat i del mar degut a que estaven envoltats per un entramat de vies fèrries. Per tirar endavant la reforma urbanística necessària el 1986 es va aprovar el Pla Especial d’Ordenació Urbana elaborat pels arquitectes Josep Martorell, Oriol Bohigas, David Mackay i Albert Puigdomènech.

Durant les fases prèvies es va constituir l’empresa Vila Olímpica S.A. (VOSA), que s’encarregaria de l’execució de les obres dels habitatges destinats a acollir a esportistes i d’altre personal oficial. Aquesta empresa, el 1989 quedaria adscrita a una empresa més gran conjuntament amb d’altres, ja sota la doble titularitat per part de l’Estat Espanyol i l’Ajuntament de Barcelona. La Vila Olímpica de Barcelona va donar com a resultat tot un nou barri amb un total de 45 hectàrees, el qual va esdevenir finalment un complex urbà dotat de diversos espais verds, una trama urbana acord amb la lògica de l’Eixample, i la recuperació de 5,2 kilòmetres de platges per a ús públic.

Les altres dues viles importants, la de Banyoles que estava a 130 quilòmetres de Barcelona i la de la Seu d’Urgell, a 178 quilòmetres, van tenir una capacitat de 1.012 i 300 places respectivament.

Multimèdia


Documents de referència

La Vila Olímpica, deu anys després (Barcelona : l'herència dels Jocs 1992-2002)
Jordi Carbonell
2002
Carbonell, Jordi (2002) : La Vila Olímpica, deu anys després. Barcelona: Centre d’Estudis Olímpics
[ Enllaç ]
Olympic villages : a hundred years of urban planning and shared experiences : International Symposium on Olympic Villages, Lausanne, 1996

1997
(1997) : Olympic villages : a hundred years of urban planning and shared experiences : International Symposium on Olympic Villages, Lausanne, 1996. Lausanne : International Olympic Committee. 9291490253
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

La Vila Olímpica, integración social y urbanística como barrio de Barcelona
Sergi Valera ; Enric Pol
1996
Valera, Sergi ; Pol, Enric (1996) : “La Vila Olímpica, integración social y urbanística como barrio de Barcelona”, A Estudios de investigación becados por la Fundació Barcelona Olímpica 1996. Barcelona: Fundació Barcelona Olímpica, pàg. 183-245
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Jocs de la XXVa Olímpíada, Barcelona'92 : directori de telefonia olímpica = Juegos de la XXV Olímpíada, Barcelona'92 : directorio de telefonía olímpica
COOB'92
1992
COOB'92 (1992) : Jocs de la XXVa Olímpíada, Barcelona'92 : directori de telefonia olímpica = Juegos de la XXV Olímpíada, Barcelona'92 : directorio de telefonía olímpica. Barcelona : COOB'92
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Guia de serveis : esportistes = Guía de servicios : deportistas
COOB'92
1992
COOB'92 (1992) : Guia de serveis : esportistes = Guía de servicios : deportistas. Barcelona : COOB'92. 8478682023
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Manual de formació específica del voluntari olímpic: Vila Olímpica de Banyoles
COOB'92
1992
COOB’92 (1992): Manual de formació específica del voluntari olímpic: Vila Olímpica de Banyoles. Barcelona: COOB’92.
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Arquitectura i espais urbans a la Vila Olímpica
Nova Icària
1991
Nova Icària (1991): Arquitectura i espais urbans a la Vila Olímpica. Barcelona: Nova Icària
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Guia preliminar de la Vila Olímpica : març del 1990 = Guía preliminar de la Villa Olímpica : marzo de 1990
COOB'92
1990
COOB'92 (1990) : Guia preliminar de la Vila Olímpica : març del 1990 = Guía preliminar de la Villa Olímpica : marzo de 1990. Barcelona : COOB’92
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Urbanisme a Barcelona : plans cap al 92
Ajuntament de Barcelona
1988
Ajuntament de Barcelona (1988) : Urbanisme a Barcelona : plans cap al 92. Barcelona : Ajuntament. Servei de Planejament Urbanístic, Regidoria d'Edicions i Publicacions
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.A l’Arxiu Municipal Contemporani es conserva la documentació administrativa i de gestió generada sobre aquest tema pel Comitè Olímpic Organitzador Barcelona’92, SA (COOB’92), i també l'empresa Vila Olímpica SA (VOSA).
L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona conserva la documentació fotogràfica i audiovisual (més de 88.000 fotografies) generades pel Holding Olímpic SA (HOLSA), Vila Olímpica SA (VOSA) i l’Institut Municipal de Promoció Urbanística SA (IMPUSA).
Més sobre aquest fons.


Si voleu veure tots els materials bibliogràfiques que disposem sobre aquest tema, pots consultar el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya o bé posat en contacte amb nosaltres per correu electrònic.