Barcelona'92

Entrades

Durant els Jocs Olímpics de Barcelona’92, els ingressos totals per venda d’entrades van ser de gairebé 57 milions d’euros (uns 9.454 milions de pessetes), la qual cosa va suposar un èxit tenint en compte que la previsió inicial del Comitè Organitzador 9 anys abans va ser d’uns 14,7 milions d’euros (2.450 milions de pessetes). Les localitats es van anar venent en quatre fases consecutives fins arribar a un total de 1.756.798 entrades, aquesta xifra va ser possible gràcies a una infraestructura disponible de 4,8 milions de places d’espectadors, de les quals un 10% havia quedat destinat a la Família Olímpica. Les comandes realitzades a la primera fase van haver de seguir un procés de sorteig el juliol de 1991 per tal d’atorgar les millors localitats, i fins l’abril de 1992 no es van imprimir i lliurar els tiquets, els quals podien passar-se a recollir als punts de venda o eren enviats al domicili dels compradors. Per contracte amb el CIO es va acordar que els preus de les entrades fossin raonablement baixos, de tal manera que l’entrada més barata va ser la d’algunes fases preliminars d’alguns esports amb un preu de 4,51 euros (750 pessetes d’aleshores) i la més cara la de la final de basquetbol al voltant dels 54 euros (9.000 pessetes), exceptuant preus més cars per a les cerimònies d'obertura i clausura (amb un preu màxim de 276 euros, 46.000 pessetes d’aleshores). Es van habilitar 2.600 punts de venda arreu de tot l’Estat, i es va disposar del sistema informàtic d’un dels patrocinadors per centralitzar les transaccions i evitar la duplicació.

Multimèdia


Material multimedia encara no disponible.

Documents de referència


Documents encara no disponibles.Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'

Object required: ''

/tema.asp, line 500