Barcelona'92

Seguretat

El 15 de juny de 1987 es va crear la Comissió Superior de Seguretat Olímpica que conjuntament amb el COOB’9 va dissenyar un model de seguretat per als Jocs de la XXVa Olimpíada. Dins el Pla Director de Seguretat Olímpica es va establir que cada organisme responsable, des dels cossos de seguretat de l’estat fins el COOB’92 en sí mateix, posés en marxa la seva pròpia Oficina de Seguretat Olímpica. El Pla Bàsic de Seguretat es va redactar per tal d’acabar de definir la metodologia de task force del nivell operatiu i de màxima coordinació que hi va haver entre tots els cossos de seguretat, els quals, però, van mantenir de manera independent la seva estructura de comandament. Es van establir tres nivells de seguretat amb tres centres de comandament (CEMAN), vertebrats cadascun pel seu propi centre de coordinació (CECOR). Al primer nivell es definien les tasques de seguretat a nivell d’equipament o localització esportiva; al segon nivell es coordinaven les operacions d’una àrea territorial o d’una àrea funcional (transport d’autoritats, delegacions de risc especial, etc.); i en el tercer nivell o de direcció, hi residia la directiva de seguretat que vetllava pel conjunt. Cal destacar que un dels àmbits de la seguretat més importants, com el control d’accessos, es va gestionar directament des del COOB’92, amb personal qualificat però sense un vestuari especialment diferenciat, per exemple, sense trencar la imatge corporativa dels Jocs Olímpics de Barcelona’92.

Multimèdia


Documents de referència

Seguridad JJ.OO. Barcelona'92: memoria
Espanya. Secretaría de Estado para la Seguridad
1993
Espanya. Secretaría de Estado para la Seguridad (1993): Seguridad JJ.OO. Barcelona'92: memoria. Madrid: Ministerio del Interior.
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Guía de los cuerpos de seguridad
COOB'92
1992
COOB'92 (1992): Guía de los cuerpos de seguridad. Barcelona: COOB’92. ISBN 8478682279.
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

La Seguretat objectiu de tots: Jocs de la XXVa Olimpíada

1992
(1992?): La Seguridad objetivo de todos: Juegos de la XXV Olimpiada = La Seguretat objectiu de tots: Jocs de la XXVa Olimpíada = La Sécurité notre but à tous: Jeux de la XXVe Olympiade = Security everyone's objective: Games of the XXV Olympiad. Madrid: Ministerio del Interior.
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

El Plan operativo del Cuerpo Nacional de Policía para la seguridad olímpica

1992
(1992?): El Plan operativo del Cuerpo Nacional de Policía para la seguridad olímpica. Madrid: Subdirección General Operativa de la DGP, Oficina de Seguridad Olímpica.
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Memòria oficial dels Jocs de la XXVa Olimpíada: Barcelona 1992. Vol. 3. L'organització
COOB'92
1992
COOB'92 (1992): “La seguretat olímpica” a Memòria oficial dels Jocs de la XXVa Olimpíada: Barcelona 1992. Barcelona: COOB’92, vol. 3, pàg. 303-318.
[ Enllaç ]
Manual de formació específica del voluntari olímpic: autoprotecció
COOB'92
1991
COOB'92 (1991): Manual de formació específica del voluntari olímpic: autoprotecció. [Barcelona: COOB’92]
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

La seguridad de Barcelona: boletín informativo
COOB'92
1991
COOB’92 (1991): La seguridad de Barcelona: boletín informativo = Barcelona security: information bulletin. Barcelona: COOB’92.
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Delitos comerciales: manual de productos licenciados por el COOB'9

199-?
(199-?): Delitos comerciales: manual de productos licenciados por el COOB'92. Madrid: Instituto de Estudios de Policía : Oficina de Seguridad Olímpica del CNP.
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Protección información: seguridad documental
COOB'92
1989
COOB'92 (1989): Protección información: seguridad documental. [Barcelona]: COOB’92.
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Plan director de seguridad olímpica

1989
(1989): Plan director de seguridad olímpica. Barcelona: Comisión Superior de Seguridad Olímpica.
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Plan director de seguridad

1989
(1989): Plan director de seguridad. Barcelona: Comisión de Planificación de la Seguridad Olímpica, Gabinete Técnico.
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Organigrama de la seguridad olímpica

1988
(1988): Organigrama de la seguridad olímpica. [S.l.]: Gabinete Técnico de Seguridad.
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Manual de autoprotección
COOB'92
1988
COOB'92 (1988): Manual de autoprotección. [S.l.]: COOB’92.
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

El Concepto de la seguridad en la presentación del alcalde de Barcelona ante el Comité Olímpico Internacional

1986
El Concepto de la seguridad en la presentación del alcalde de Barcelona ante el Comité Olímpico Internacional. Barcelona: Bilan, 1986.
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Concepto operativo de la seguridad y protección civil en las diferentes áreas de los JJ.OO. Barcelona '92

1986
(1986?): Concepto operativo de la seguridad y protección civil en las diferentes áreas de los JJ.OO. Barcelona '92. Barcelona: Bilan.
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Concepto técnico de la seguridad y protección civil en los JJ.OO. Barcelona '92

1986
(1986?): Concepto técnico de la seguridad y protección civil en los JJ.OO. Barcelona '92. Barcelona: Bilan.
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Suplemento al concepto de seguridad y protección civil en los JJ.OO

1986
(1986): Suplemento al concepto de seguridad y protección civil en los JJ.OO. Barcelona '92. Barcelona: Bilan.
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Concepto de la seguridad y protección civil en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992

1986
(1986): Concepto de la seguridad y protección civil en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Barcelona: Bilan.
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Borrador proyecto seguridad Barcelona'92

1985
(1985): Borrador proyecto seguridad Barcelona'92. [Barcelona]: Arthur Young.
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.A l’Arxiu Municipal Contemporani es conserva la documentació administrativa i de gestió generada pel Comitè Olímpic Organitzador Barcelona’92, SA (COOB’92), i també la generada pel Holding Olímpic SA (HOLSA) i les empreses representades: Anella Olímpica de Montjüic SA (AOMSA), Vila Olímpica SA (VOSA) i l’Institut Municipal de Promoció Urbanística SA (IMPUSA).
Més sobre aquest fons.


Si voleu veure tots els materials bibliogràfiques que disposem sobre aquest tema, pots consultar el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya o bé posat en contacte amb nosaltres per correu electrònic.