Barcelona'92

Medi ambient

Entendre l’herència de Barcelona’92 requereix explicar la seva relació amb el repte mediambiental que es viu els nostres dies. L’any de Barcelona’92 fou important a nivell internacional en termes mediambientals, la Conferència de Rio de 1992 establia una sèrie de protocols en matèria de sostenibilitat per primera vegada. La coincidència dels dos grans esdeveniments va suposar la signatura del manifest “Pacte per la Terra”, tant per Nacions Unides a través de la Conferència de Rio com pel Moviment Olímpic en el seu conjunt. Dins de les atribucions del COOB’92 existia un incentiu fiscal a les empreses que fessin donacions, també en matèria de medi ambient (el total d’incentius fiscals certificats pel COOB’92 van suposar 221.500 milions de pessetes d’aleshores, que al canvi actual suposarien uns 1.331 milions d’euros). L’impacte mediambiental dels jocs també va ser una temàtica present en diverses exposicions prèvies sobre el desenvolupament dels diferents projectes, amb especial atenció a la mostra titulada “Estimada Terra”, amb una afluència de més de 100.000 persones. “Estimada Terra” va tenir continuïtat després dels Jocs amb una gira a nivell internacional, enfocada també com un ingredient més del missatge olímpic iniciat a Barcelona’92. Val a dir que la filosofia dissenyada per Barcelona de prioritzar les necessitats de la ciutat, tant pel que fa al planejament urbanístic i d’infraestructures, com per la modulació de les instal·lacions olímpiques i el seu ús posterior, constitueixen un precedent de les actuals polítiques de sostenibilitat econòmica i mediambiental.

Multimèdia


Documents de referència

El Moviment Olímpic i el medi ambient
Joseph Tarradellas
2010
Tarradellas, Joseph (2010): El Moviment Olímpic i el medi ambient: lliçons universitàries olímpiques [article en línia]. Barcelona: Centre d’Estudis Olímpics (UAB).
[ Enllaç ]
IOC Guide on Sport, Environment and Sustainable Development
Comitè Olímpic Internacional
2006
IOC (2006): IOC Guide on Sport, Environment and Sustainable Development. [S.l.]: International Olympic Committee.
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Urban and environmental legacies of the Olympic Games
Miquel de Moragas; Christopher Kennett; Nuria Puig
2002
Moragas, Miquel de; Kennett, Christopher; Puig, Nuria (eds.) (2002): “Urban and environmental legacies of the Olympic Games”, a The Legacy of the Olympic Games 1984-2000: International Symposium Lausanne, 14th, 15th and 16th November 2002. Lausanne: International Olympic Committee, pàg. 67-132. ISBN: 9291149-091-1.
[ Enllaç ]
Olympic Games and architecture: the future for host cities: International Conference, Lausanne, 5th and 6th May 2001

2001
(2001): Olympic Games and architecture: the future for host cities: International Conference, Lausanne, 5th and 6th May 2001. Lausanne: International Olympic Committee. ISBN 929149075X.
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.A l’Arxiu Municipal Contemporani es conserva la documentació administrativa i de gestió generada pel Comitè Olímpic Organitzador Barcelona’92, SA (COOB’92), i també la generada pel Holding Olímpic SA (HOLSA) i les empreses representades: Anella Olímpica de Montjüic SA (AOMSA), Vila Olímpica SA (VOSA) i l’Institut Municipal de Promoció Urbanística SA (IMPUSA).
Més sobre aquest fons.


Si voleu veure tots els materials bibliogràfiques que disposem sobre aquest tema, pots consultar el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya o bé posat en contacte amb nosaltres per correu electrònic.