Barcelona'92

Infraestructures viàries

Dins del conjunt d’inversions infraestructurals dutes a terme amb motiu de la XXVa Olimpíada, es va fer un pla de millora dels accessos i la mobilitat, amb l’objectiu principal de descongestionar la xarxa viària. En quan a vies de circumval·lació de la ciutat, abans dels Jocs es van poder inaugurar la Ronda Litoral, que creua la ciutat per la costa, i la Ronda de Dalt, que la voreja al peu de la Serra de Collserola. També es van finalitzar els túnels de Vallvidrera, que enllaçarien la capital catalana amb el Vallès Occidental, al nord-oest de la Segona Corona metropolitana. Es va construir un tram més del Segon Cinturó de Barcelona, enllaçant així el Vallès Oriental amb la ciutat comtal a través de la ciutat de Badalona, al voltant de la qual també es van ampliar els laterals de l’autopista A-19. Dins de les millores viàries també es van dur a terme obres en àrees relativament més allunyades de Barcelona però que ajudaven a vertebrar millor el conjunt de subseus olímpiques, és el cas de l’autopista del Garraf i de la que uneix Rubí amb Terrassa, a més del desdoblament de la carretera N-152 fins a Vic i de la C-150 entre Girona i Banyoles.

Multimèdia


Documents de referència

Aeropuerto de Barcelona
Aeropuertos Españoles Y Navegación Y Navegación Aérea
1999
Aeropuertos Españoles Y Navegación Y Navegación Aérea (1999): Aeropuerto de Barcelona. [S.l.]: Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Rentabilidad social de las infraestructuras: las rondas de Barcelona. Un análisis coste-beneficio
Pepe Riera
1993
Riera, Pepe (1993): Rentabilidad social de las infraestructuras: las rondas de Barcelona. Un análisis coste-beneficio. Madrid: Civitas.
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Memòria oficial dels Jocs de la XXVa Olimpíada: Barcelona 1992. Vol. 1. El repte : de la idea a la nominació
COOB'92
1992
COOB'92 (1992): “La ciutat: la transformación de la ciutat” a Memòria oficial dels Jocs de la XXVa Olimpíada: Barcelona 1992. Barcelona: COOB’92, vol. 1, pàg. 69-96.
[ Enllaç ]
Barcelona'92
HOLSA
1992
(1992?): Barcelona'92. [Barcelona]: Holsa.
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Port Autònom de Barcelona
Autoridad Portuaria de Barcelona
1992
Autoridad Portuaria de Barcelona (1992): Port Autònom de Barcelona. Barcelona: Port Autònom de Barcelona.
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Infraestructures i mobilitat: els cinturons de Barcelona
Josep Antoni Acebillo i Marin
1988
Acebillo i Marin, Josep Antoni (1988): Infraestructures i mobilitat: els cinturons de Barcelona = Infraestructuras y movilidad: los cinturones de Barcelona. Barcelona: Institut Municipal per a la Promoció Urbanística i els JJ.OO.’92.
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.A l’Arxiu Municipal Contemporani es conserva la documentació administrativa i de gestió generada amb motiu de la urbanització i la construcció de les infraestructures i les connexions viàries portades a terme per l’Institut Municipal de Promoció Urbanística SA (IMPUSA).
L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona conserva la documentació fotogràfica i audiovisual (més de 89.000 fotografies) generades pel Holding Olímpic SA (HOLSA), Anella Olímpica de Montjüic SA (AOMSA), Vila Olímpica SA (VOSA) i l’Institut Municipal de Promoció Urbanística SA (IMPUSA).
Més sobre aquest fons.


Si voleu veure tots els materials bibliogràfiques que disposem sobre aquest tema, pots consultar el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya o bé posat en contacte amb nosaltres per correu electrònic.