Barcelona'92

Josep Lluís Vilaseca i Guasch

Nascut a Barcelona l’any 1930, Josep Lluís Vilaseca i Guasch va ser Vice-president tercer del COOB’92 en representació de la Generalitat de Catalunya, en qualitat de Secretari general de l’Esport. Vilaseca va ser un dels artífex que la Generalitat apostés des del primer moment per la candidatura de Barcelona com a organitzadora de la XXVa Olimpíada de l’era moderna. Així, va ser també Vice-president del Consell Rector de la Candidatura, i vocal del Comitè de Relacions Internacionals, participant en la primera entrega documental del projecte olímpic el 1982, a la seu del CIO a Lausana, acompanyant l’encara alcalde Narcís Serra. La seva representació institucional va tenir un paper important en molts actes d’inauguració d’equipaments, i celebracions oficials durant els 4 anys olímpics. Posteriorment als Jocs, va ser diputat al Parlament de Catalunya entre els anys 1995 i 1997.

Advocat de professió, Josep Lluís Vilaseca va ser directiu del F.C. Barcelona als anys setanta, i ha desenvolupat tasques d’assessoria jurídica tant al Comitè Olímpic Espanyol com a la UEFA. El 2002 va rebre la Creu de Sant Jordi que atorga la Generalitat de Catalunya, i el 2007 l’ordre del Mèrit de la UEFA. Ha estat membre de diversos consells d’administració d’empreses relacionades amb el món de les asseguradores, i forma part del Jurat dels premis de la Fundació Príncep d’Astúries.

Multimèdia


Documents de referència


Documents encara no disponibles.Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'

Object required: ''

/tema.asp, line 500