Barcelona'92

Transport

El COOB’92 va constituir un departament de Transports específic per cobrir el repte que uns Jocs Olímpics tenen per la mobilitat. S’havien de cobrir les necessitats de transport de la Família Olímpica en quan a entrenaments, competicions i actes oficials, així com les arribades i sortides de la ciutat. En total es va mobilitzar una mitjana de 40.000 persones diàries. Amb aquest objectiu es van coordinar tots els mecanismes de transport públic de la ciutat, donant acreditacions als membres de la Família Olímpica per a poder-los utilitzar sense cost addicional. I també es va establir un conveni de patrocini amb RENFE per tal de cobrir els desplaçaments d’aquest col·lectiu que s’allotjaven a l’àrea de Salou i Cambrils. A més a més, es va articular una flota pròpia amb vehicles de tota mena. Es van establir 100 línies d’autocars per cobrir la rutina dels esportistes, així com 472 vehicles (turismes i minibusos) destinats a l’ús discrecional de cada Comitè Olímpic Nacional. Així mateix, es va cobrir la mobilitat per a àrbitres i jutges, i es van habilitar 89 línies d’autobusos per a professionals dels mitjans de comunicació. En tots aquests casos els conductors formaven part dels voluntaris olímpics, menys pel que fa a les flotes de vehicles oficials destinades a la mobilitat de personalitats. En total, els costos de transport terrestre entre els diferents escenaris olímpics van ser d’uns 37 milions d’euros (6.170 milions de pessetes d’aleshores).

Multimèdia


Documents de referència

Memòria oficial dels Jocs de la XXVa Olimpíada: Barcelona 1992. Vol. 3. L'organització
COOB'92
1992
COOB'92 (1992): “Els serveis a la Família Olímpica: els transports” a Memòria oficial dels Jocs de la XXVa Olimpíada: Barcelona 1992. Barcelona: COOB’92, vol. 3, pàg. 255-268.
[ Enllaç ]
Horarios de los servicios de transporte para media: (propuesta)
COOB'92
1992
COOB’92 (1992): Horarios de los servicios de transporte para media: (propuesta). [S.l.: s.n.]
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Guia de transports: mitjans de comunicació
COOB'92
1992
COOB'92 (1992): Guia de transports: mitjans de comunicació = Guía de transportes: medios de comunicación = Guide des transports: médias = Transports guide: media. Barcelona: COOB’92.
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Manual de formación: buspool de Barcelona
COOB'92
1992
COOB'92 (1992): Manual de formación: buspool de Barcelona. Barcelona: COOB’92.
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Manual d'operacions de l'auxiliar de seguretat del transport
COOB'92
1992
COOB'92 (1992): Manual d'operacions de l'auxiliar de seguretat del transport. Barcelona: COOB’92.
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Manual del conductor: autocar-autobús
COOB'92
1992
COOB'92 (1992): Manual del conductor: autocar-autobús. Barcelona: COOB’92.
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Manual de formació específica del voluntari olímpic: conductors
COOB'92
199-?
COOB’92 (199-?): Manual de formació específica del voluntari olímpic: conductors. [Barcelona: COOB’92].
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.A l’Arxiu Municipal Contemporani es conserva la documentació administrativa i de gestió generada pel Comitè Olímpic Organitzador Barcelona’92, SA (COOB’92), i també la generada pel Holding Olímpic SA (HOLSA) i les empreses representades: Anella Olímpica de Montjüic SA (AOMSA), Vila Olímpica SA (VOSA) i l’Institut Municipal de Promoció Urbanística SA (IMPUSA).
Més sobre aquest fons.


Si voleu veure tots els materials bibliogràfiques que disposem sobre aquest tema, pots consultar el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya o bé posat en contacte amb nosaltres per correu electrònic.