Barcelona'92

Recursos humans

Des de l’any 1987, i anualment fins la finalització dels Jocs de Barcelona’92, es va projectar un Pla de Recursos Humans que formava part dels tres instruments de previsió per a la fixació d’objectius, conjuntament amb el Pla Director i el Pressupost. En un inici la contractació es va externalitzar, però finalment es va crear un equip dins el COOB’92 que va arribar a ser de 15 professionals dedicats a les tasques de gestió de personal. En total es va arribar a un total de 1.078 treballadors a finals de 1991, xifra que va anar augmentant fins els 5.956 contractats durant els 6 mesos i mig abans dels Jocs. La lògica naturalesa temporal de la contractació va configurar una plantilla globalment jove, que paral·lelament va poder gaudir d’una sèrie de “beneficis socials” que anaven des de la formació en idiomes i ofimàtica, com l’accés a la compra d’entrades i productes de les empreses d’esponsorització a preus reduïts. Els processos de selecció i formació d’aquests recursos humans van sumar un cost d’uns 3,95 milions d’euros (658 milions de pessetes) i des de 1989 fins a la liquidació posterior als Jocs, el pressupost destinat a personal va sumar uns 629 milions d’euros (104.678 milions de pessetes). Un dels reptes principals de l’equip de recursos humans va ser la coordinació amb el treball no remunerat dels voluntaris, i per facilitar aquest objectiu es va crear la unitat Equip’92, que va servir de pont entre ambdós col·lectius.

Multimèdia


Documents de referència

Juegos Olímpicos Barcelona’92: identificación, procedencia y selección de los recursos humanos del control de las competiciones
Josep Maria Santos
1995
Santos, Josep Maria (1995): Juegos Olímpicos Barcelona’92: identificación, procedencia y selección de los recursos humanos del control de las competiciones. Barcelona: Centre d’Estudis Olímpics (CEO-UAB)
[ Enllaç ]
Guía de procedimientos operativos de Central de Alojamientos: [COOB'92. Central de Alojamientos]: 1992
COOB'92
1992
COOB'92 (1992): Guía de procedimientos operativos de Central de Alojamientos: [COOB'92. Central de Alojamientos]: 1992. [Barcelona]: Central de Alojamiento.
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Memòria oficial dels Jocs de la XXVa Olimpíada: Barcelona 1992. Vol. 2. Els mitjans
COOB'92
1992
COOB'92 (1992): “Los recursos humanos” a Memòria oficial dels Jocs de la XXVa Olimpíada: Barcelona 1992. Barcelona: COOB’92, vol. 2, pàg. 99-128.
[ Enllaç ]
Llibre d'historials COOB'92
COOB'92
1992
COOB’92 (1992): Llibre d'historials COOB'92 = Libro de historiales COOB'92. Barcelona: COOB’92
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Proyecto de protocolo Juegos Olímpicos Barcelona 1992
COOB'92
1992
COOB'92 (1992): Proyecto de protocolo Juegos Olímpicos Barcelona 1992. [Barcelona]: COOB'92. Divisió de Relaciones Externas.
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Organigrama, activitats i personal del COOB'92, S.A.: juliol 1991
COOB'92
1991
COOB'92 (1991): Organigrama, activitats i personal del COOB'92, S.A.: juliol 1991. [Barcelona]: COOB'92.
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Catàleg general de tasques: J.J.O.O.: (Ver.: 15/10/91)
COOB'92
1991
COOB’92 (1991): Catàleg general de tasques: J.J.O.O.: (Ver.: 15/10/91). Barcelona: COOB'92. Comitè Organitzador Olímpic Barcelona'92.
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Serveis per a la premsa: informe
COOB'92
1991
COOB'92 (1991?): Serveis per a la premsa = Servicios para la prensa = Press: Informe = Informe = Rapport = Report. [Barcelona]: COOB'92. Divisió d'Operacions de Premsa.
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Primer avanç: pla d'ajuda a la recol·locació dels recursos humans del COOB'92, S.A.
COOB'92
1990
COOB'92 (1990): Primer avanç: pla d'ajuda a la recol·locació dels recursos humans del COOB'92, S.A. [Barcelona]: COOB'92. Divisió de Recursos Humans.
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Benvingut/da al COOB'92: octubre 1989
COOB'92
1989
COOB'92 (1989): Benvingut/da al COOB'92: octubre 1989 = Bienvenido/da al COOB'92: octubre 1989. Barcelona: COOB'92. Divisió de Recursos Humans.
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Organigrama, activitats i personal del COOB'92, S.A.: novembre 1989
COOB'92
1989
COOB'92 (1989): Organigrama, activitats i personal del COOB'92, S.A. : novembre 1989. [Barcelona]: COOB’92.
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.A l’Arxiu Municipal Contemporani es conserva la documentació administrativa i de gestió generada pel Comitè Olímpic Organitzador Barcelona’92, SA (COOB’92), i també la generada pel Holding Olímpic SA (HOLSA) i les empreses representades: Anella Olímpica de Montjüic SA (AOMSA), Vila Olímpica SA (VOSA) i l’Institut Municipal de Promoció Urbanística SA (IMPUSA).
Més sobre aquest fons.


Si voleu veure tots els materials bibliogràfiques que disposem sobre aquest tema, pots consultar el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya o bé posat en contacte amb nosaltres per correu electrònic.