Barcelona'92

Tecnologia

La tecnologia utilitzada durant Barcelona’92 va ser la més avançada del moment. Com que era un factor molt important per al bon desenvolupament de l’esdeveniment, d’entrada l’Oficina Olímpica va impulsar l’informe BIT’92 (Barcelona Informàtica i Telecomunicacions). Així doncs, el 1989 ja s’havien contractat tots els serveis amb diverses empreses, procurant que alhora adquirissin un status de patrocinadors que n’augmentés el grau d’implicació en la XXV Olimpíada.

Va ser molt important la posada en marxa d’un dispositiu de prova de tota l’estructura organitzativa durant les competicions de 1991. En quan als sistemes d’informació els projectes definits pel COOB’92 es basaven en cinc apartats: l’arquitectura i les instal·lacions informàtiques; l’AMIC (Accés Múltiple a la Informació i Comunicació destinat a la consulta de tota la informació des dels resultats de les proves fins la meteorologia), el SIGO (Sistema d’Informació per a la Gestió d’Operacions com l’allotjament, les acreditacions, els desplaçaments, etc.); la informàtica interna (amb la gestió empresarial i l’ofimàtica); i el projecte Alcatel, el qual permetia una connexió internacional en temps real bàsicament destinada a ser utilitzada per part dels mitjans de comunicació i d’altres usuaris especialitzats.

Pel que fa a les telecomunicacions, es van planificar projectes de telecomunicacions públiques i privades, en funció de les necessitats específiques de les retransmissions; projectes de radiocomunicacions (amb una forta presència de sistemes de buscapersones i una pionera xarxa de telefonia mòbil); electrònica i so (que incloïa el so durant les competicions, els instruments de pista i els visualitzadors, i el canal intern de la Família Olímpica); i seguretat electrònica (control d’accessos, circuits tancats de televigilància, etc.).

La tecnologia utilitzada durant Barcelona’92 va ser la més avançada del moment. Com que era un factor molt important per al bon desenvolupament de l’esdeveniment, d’entrada l’Oficina Olímpica va impulsar l’informe BIT’92 (Barcelona Informàtica i Telecomunicacions). Així doncs, el 1989 ja s’havien contractat tots els serveis amb diverses empreses, procurant que alhora adquirissin un status de patrocinadors que n’augmentés el grau d’implicació en la XXV Olimpíada.

Va ser molt important la posada en marxa d’un dispositiu de prova de tota l’estructura organitzativa durant les competicions de 1991. En quan als sistemes d’informació els projectes definits pel COOB’92 es basaven en cinc apartats: l’arquitectura i les instal·lacions informàtiques; l’AMIC (Accés Múltiple a la Informació i Comunicació destinat a la consulta de tota la informació des dels resultats de les proves fins la meteorologia), el SIGO (Sistema d’Informació per a la Gestió d’Operacions com l’allotjament, les acreditacions, els desplaçaments, etc.); la informàtica interna (amb la gestió empresarial i l’ofimàtica); i el projecte Alcatel, el qual permetia una connexió internacional en temps real bàsicament destinada a ser utilitzada per part dels mitjans de comunicació i d’altres usuaris especialitzats.

Pel que fa a les telecomunicacions, es van planificar projectes de telecomunicacions públiques i privades, en funció de les necessitats específiques de les retransmissions; projectes de radiocomunicacions (amb una forta presència de sistemes de buscapersones i una pionera xarxa de telefonia mòbil); electrònica i so (que incloïa el so durant les competicions, els instruments de pista i els visualitzadors, i el canal intern de la Família Olímpica); i seguretat electrònica (control d’accessos, circuits tancats de televigilància, etc.).

Multimèdia


Documents de referència

La imatge de la tecnologia als Jocs Olímpics
Josep Bertran
1995

[ Enllaç ]
Barcelona'92: les estratègies de la tecnologia
Jordi López; Ferran Pastor
1995

[ Enllaç ]
Amic : accés múltiple a la informació i a la comunicació
COOB'92
1992
COOB'92 (1992) : Amic : accés múltiple a la informació i a la comunicació = acceso múltiple a la información y a la comunicación. [Barcelona] : [COOB'92]
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Tecnolimpics

1992
(1992) : Tecnolimpics. Barcelona : La Asociación. 02112124
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

IBM
COOB'92
1992
COOB'92 (1992?) : IBM. [Barcelona] : COOB'92
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Proyecto Alcatel
COOB'92
1991

[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Guía de servicios de telecomunicación : XXV Olimpiada
COOB'92
1991
COOB'92 (1991) : Guía de servicios de telecomunicación : XXV Olimpiada. [S.l.] : Telefónica
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Guia de radiocomunicacions : Jocs de la XXVa Olimpíada, Barcelona 1992
COOB'92
1991
COOB'92 (1991) : Guia de radiocomunicacions : Jocs de la XXVa Olimpíada, Barcelona 1992 = Guía de radiocomunicaciones : Juegos de la XXV Olimpíada, Barcelona 1992. Barcelona : COOB'92
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Informática'92 : (marzo 1990) = Informàtica'92 : (març 1990)
COOB'92
1990

[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Servicios de telecomunicación para entidades de televisión en los Juegos Olímpicos Barcelona'92
Retevisión
1990

[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Tecnologia : descripció de projectes
COOB'92
1988
COOB'92 (1988) : Tecnologia : descripció de projectes = Tecnología : descripción de proyectos = Technology : project description. [Barcelona] : COOB'92
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

BIT'92 : resum del projecte, revisió abril'88
COOB'92
1988
COOB'92 (1988) : BIT'92 : resum del projecte, revisió abril'88. Barcelona : COOB'92
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

BIT'92 : planificació de les necesitats informàtiques i de telecomunicacions dels Jocs Olímpics de 1992
Oficina Olímpica
1986
(1986) : BIT'92 : planificació de les necessitats informàtiques i de telecomunicacions dels Jocs Olímpics de 1992. Barcelona : Oficina Olímpica
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

BIT'92 : proyecto de planificación de las necesidades informáticas y de telecomunicaciones de los JJ.OO. de 1992
Oficina Olímpica
1985
(1985) : BIT'92 : proyecto de planificación de las necesidades informáticas y de telecomunicaciones de los JJ.OO. de 1992. [Barcelona] : Oficina Olímpica de Barcelona'92
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Telecomunicacions Barcelona'92

198-?
elecomunicacions Barcelona'92 = Telecomunicacione Barcelona'92. [S.l.] : Sots-Direcció General de Tecnologia i Infraestructures. Divisió de Telecomunicacions i Electrònica, 198-?
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.A l’Arxiu Municipal Contemporani es conserva la documentació administrativa i de gestió generada pel Comitè Olímpic Organitzador Barcelona’92, SA (COOB’92), i també la generada pel Holding Olímpic SA (HOLSA) i les empreses representades: Anella Olímpica de Montjüic SA (AOMSA), Vila Olímpica SA (VOSA) i l’Institut Municipal de Promoció Urbanística SA (IMPUSA).
Més sobre aquest fons.


Si voleu veure tots els materials bibliogràfiques que disposem sobre aquest tema, pots consultar el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya o bé posat en contacte amb nosaltres per correu electrònic.