Barcelona'92

Paralímpics Barcelona 1992

Multimèdia


Documents de referència

Jocs Paralímpics : passat, present i futur
Tony Sainsbury
2010
Sainsbury, Tony (2010): Jocs Paralímpics: present, passat i futur: lliçó sobre Olimpisme [article en línia]. Barcelona: Centre d’Estudis Olímpics (UAB). Càtedra Internacional d’Olimpisme (CIO-UAB).
[ Enllaç ]
I Congrés Paralímpic Barcelona'92 : Barcelona, 31 d'agost/1,2,i 3 de setembre de 1992

1993
I Congreso Paralímpico Barcelona'92 : libro de ponencias : Barcelona, 31 de agosto/1,2 y 3 de septiembre de 1992 = I Congrés Paralímpic Barcelona'92 : Barcelona, 31 d'agost/1,2,i 3 de setembre de 1992. Barcelona : Fundación ONCE, DL 1993
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Paralímpics’92 : llibre oficial dels IXns Jocs Paralímpics Barcelona 1992
COOB’92
1993
COOB’92 (1993): Paralímpics’92 : llibre oficial dels IXns Jocs Paralímpics Barcelona 1992 = Libro oficial de los IX Juegos Paralímpicos Barcelona 1992 = Barcelona 1992 IV Paralympic Games Official Report. Barcelona : Enciclopèdia Catalana.
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Els Quinze esports dels IXns Jocs Paralímpics de Barcelona'92
COOB'92
1991
COOB’92 (1991): Els Quinze esports dels IXns Jocs Paralímpics de Barcelona'92. Barcelona : COOB02. Divisió de Paralímpics.
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Guia dels IXns Jocs Paralímpics de Barcelona'92
COOB’92
1991
COOB’92 (1992): Guia dels IXns Jocs Paralímpics de Barcelona'92. Barcelona : COOB'92, Divisió de Paralímpics.
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Los Juegos Paralímpicos : dimensión histórica, social y deportiva
Roman Castro Alcaide
1991
Castro Alcaide, Roman (1991): Los Juegos Paralímpicos : dimensión histórica, social y deportiva. Bellaterra : Centro de Estudios Olímpicos y del Deporte, Universidad Autónoma de Barcelona.
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Pla d'assistència sanitària dels Jocs Paralímpics (Aspa'92) : Ixès Jocs Paralímpics de Barcelona'92
COOB’92
1991
COOB’92 (1991): Pla d'assistència sanitària dels Jocs Paralímpics (Aspa'92) : IXès Jocs Paralímpics de Barcelona'92. Barcelona : COOB'92. Divisió de Paralímpics
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Paralímpics Barcelona'92 : IXns Jocs Paralímpics de Barcelona'92 = IX Juegos Paralímpicos Barcelona'92
COOB’92
1991
COOB’92 (1991): Paralímpics Barcelona'92 : IXns Jocs Paralímpics de Barcelona'92 = IX Juegos Paralímpicos Barcelona'92. Barcelona : COOB'92.
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Els Voluntaris del Jocs Paralímpics
COOB’92
1991
COOB’92 (1991): Els Voluntaris del Jocs Paralímpics = Los Voluntarios de los Juegos Paralímpicos. Barcelona : COOB'92.
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Petra, la mascota oficial : IXns. Jocs Paralímpics de Barcelona'92
COOB’92
1991
COOB’92 (1991): Petra, la mascota oficial : IXns. Jocs Paralímpics de Barcelona'92 = Petra, la mascota oficial = Petra, la mascotte officielle = Petra, the official mascot. Barcelona : COOB'92.
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Manual de normes gràfiques : Ixns. Jocs Paralímpics de Barcelona'92
COOB’92
1991
COOB’92 (1991): Manual de normes gràfiques : IXns. Jocs Paralímpics de Barcelona'92 = Manual de normas gráficas = Manuel des normes graphiques = Graphic standards manual. Barcelona : COOB'92.
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Las Paraolímpiadas : algo más que una competición deportiva

1990
Las Paraolímpiadas : algo más que una competición deportiva. Barcelona : Fundació Institut Guttman, D.L. 1990
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.A l’Arxiu Municipal Contemporani es conserva la documentació administrativa i de gestió generada pel Comitè Olímpic Organitzador Barcelona’92, SA (COOB’92), i també la generada pel Holding Olímpic SA (HOLSA) i les empreses representades: Anella Olímpica de Montjüic SA (AOMSA), Vila Olímpica SA (VOSA) i l’Institut Municipal de Promoció Urbanística SA (IMPUSA).
Més sobre aquest fons.


Si voleu veure tots els materials bibliogràfiques que disposem sobre aquest tema, pots consultar el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya o bé posat en contacte amb nosaltres per correu electrònic.