Barcelona'92

Voluntaris'92

Durant la fase de candidatura, el projecte Barcelona’92 va captar 60.000 voluntaris inscrits procedents de tot l’Estat Espanyol, xifra que va augmentar fins a 102.000 a finals de 1986, un cop nominada com a ciutat seu.

El pla de formació dels voluntaris, finançat per Seat (un dels patrocinadors oficials de Barcelona’92), es va estructurar en tres etapes: formació general sobre el projecte olímpic, l’Olimpisme i els esports, impartida a través de cursos, entrevistes, la participació en conferències i projeccions de pel·lícules; formació específica per al lloc de treball assignat; i finalment formació a la instal·lació per conèixer els espais i l’equip operatiu.

El pla de formació es complementava amb un pla motivacional que pretenia crear i mantenir la il·lusió i l’orgull de ser voluntari, la qual cosa comprenia l’entrega de productes de merchandising per als voluntaris, beques d’estudis, un programa de ràdio setmanal, i la revista Voluntaris’92, distribuïda gratuïtament entre els 102.000 inscrits.

Finalment, es va fer el procés de selecció i d’adscripció a l’àmbit de treball de cada voluntari, mitjançant una enquesta duta a terme en estreta col·laboració amb les divisions funcionals del COOB’92. El resultat final d’aquest procés va ser de 35.000 voluntaris durant els Jocs Olímpics i 15.000 voluntaris durant el Jocs Paralímpics.

Durant la fase de candidatura, el projecte Barcelona’92 va captar 60.000 voluntaris inscrits procedents de tot l’Estat Espanyol, xifra que va augmentar fins a 102.000 a finals de 1986, un cop nominada com a ciutat seu.

El pla de formació dels voluntaris, finançat per Seat (un dels patrocinadors oficials de Barcelona’92), es va estructurar en tres etapes: formació general sobre el projecte olímpic, l’Olimpisme i els esports, impartida a través de cursos, entrevistes, la participació en conferències i projeccions de pel·lícules; formació específica per al lloc de treball assignat; i finalment formació a la instal·lació per conèixer els espais i l’equip operatiu.

El pla de formació es complementava amb un pla motivacional que pretenia crear i mantenir la il·lusió i l’orgull de ser voluntari, la qual cosa comprenia l’entrega de productes de merchandising per als voluntaris, beques d’estudis, un programa de ràdio setmanal, i la revista Voluntaris’92, distribuïda gratuïtament entre els 102.000 inscrits.

Finalment, es va fer el procés de selecció i d’adscripció a l’àmbit de treball de cada voluntari, mitjançant una enquesta duta a terme en estreta col·laboració amb les divisions funcionals del COOB’92. El resultat final d’aquest procés va ser de 35.000 voluntaris durant els Jocs Olímpics i 15.000 voluntaris durant el Jocs Paralímpics.

Multimèdia


Documents de referència

Voluntaris’92. Deu anys després
Andreu Clapes
2002
Clapes, Andreu (2002): “Voluntaris’92”, a Barcelona: l'herència dels Jocs (1992-2002). Barcelona: Centre d’Estudis Olímpics (UAB), Ajuntament de Barcelona, Editorial Planeta, pàg. 145-164.
[ Enllaç ]
Volunteers, global society and the Olympic Movement: International Symposium Lausanne. 24th, 25th and 26th November 1999
Miquel de Moragas; Nuria Puig; Ana Belen Moreno
2000
Miquel de Moragas Spà; Nuria Puig; Ana Belen Moreno (eds.) (2000): Volunteers, global society and the Olympic Movement: International Symposium Lausanne. 24th, 25th and 26th November 1999. Lausanne: International Olympic Committee, 2000. ISBN: 92-9149-069-5.
[ Enllaç ]
La imagen y el papel de los voluntarios en los Juegos Olímpicos de 1992
Sylvia Montilla
1997
Montilla, Sylvia (1997): La imagen y el papel de los voluntarios en los Juegos Olímpicos de 1992. Barcelona: Centre d’Estudis Olímpics (CEO-UAB)
[ Enllaç ]
Manual de formació específica del voluntari olímpic: allotjament: gener del 1992, versió 1a
COOB'92
1992
COOB’92 (1992): Manual de formació específica del voluntari olímpic: allotjament: gener del 1992, versió 1a. Barcelona: COOB’92.
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Manual de formació específica del voluntari olímpic: Vila Olímpica de Banyoles
COOB'92
1992
COOB’92 (1992): Manual de formació específica del voluntari olímpic: Vila Olímpica de Banyoles. Barcelona: COOB’92.
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Voluntaris’92: els atletes anònims (enregistrament de vídeo)
COOB'92
1991
COOB’92 (1991): Voluntaris’92: els atletes anònims (enregistrament de vídeo). Barcelona: COOB’92.
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Manual d'atenció al voluntari olímpic: Equip '92, juny del 1991
COOB'92
1991
COOB'92 (1991): Manual d'atenció al voluntari olímpic: Equip '92, juny del 1991. [Barcelona: COOB’92].
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Manual de formació específica del voluntari olímpic: autoprotecció
COOB'92
1991
COOB'92 (1991): Manual de formació específica del voluntari olímpic: autoprotecció. [Barcelona: COOB’92]
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Los Voluntarios de Barcelona’92
COOB'92
1990
COOB’92 (1990): Los Voluntarios de Barcelona’92. Barcelona: [s.n.].
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Manual de formació específica del voluntari olímpic: conductors
COOB'92
199-?
COOB’92 (199-?): Manual de formació específica del voluntari olímpic: conductors. [Barcelona: COOB’92].
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Projecte Voluntaris
COOB'92
1989
COOB’92 (1989): Projecte voluntaris. Barcelona: [s.n.].
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Manual de formació del voluntari olímpic
COOB'92
1989
COOB'92 (1989). Manual de formació del voluntari olímpic.. [Barcelona]: COOB’92. ISBN 847868008X.
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Distribució geogràfica del cos voluntaris a Catalunya
COOB'92
1989
COOB’92 (1989): Distribució geogràfica del cos voluntaris a Catalunya. Barcelona: COOB’92.
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Voluntaris'92 [revista]
COOB'92
1988-1992

[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Voluntaris'92
COOB'92
1988-1992
COOB'92 (1988-1992): Voluntaris'92 [Publicació en sèrie]. Barcelona: COOB’92.
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Voluntarios’92: análisis estadística
Oficina Olímpica
1987
Oficina Olímpica (1987): Voluntarios’92: análisis estadística. Barcelona: Oficina Olímpica.
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Programa para la formación de voluntarios de Barcelona'92
COOB'92
1987
COOB'92 (1987): Programa para la formación de voluntarios de Barcelona'92. Barcelona: COOB’92.
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.A l’Arxiu Municipal Contemporani es conserva la documentació administrativa i de gestió generada pel Comitè Olímpic Organitzador Barcelona’92, SA (COOB’92), i també la generada pel Holding Olímpic SA (HOLSA) i les empreses representades: Anella Olímpica de Montjüic SA (AOMSA), Vila Olímpica SA (VOSA) i l’Institut Municipal de Promoció Urbanística SA (IMPUSA).
L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona conserva 1300 fotografies sobre el voluntariat olímpic generades pel Comitè Olímpic Organitzador Barcelona’92, SA (COOB’92).
Més sobre aquest fons.


Si voleu veure tots els materials bibliogràfiques que disposem sobre aquest tema, pots consultar el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya o bé posat en contacte amb nosaltres per correu electrònic.