Barcelona'92

Finançament

El pressupost original del Comitè Organitzador es va avaluar en 73.250 milions de pessetes, el 1983, però el 1985 es va establir en 106.721 milions (641’4 milions d’euros), que actualitzats segons la inflació estàndard suposava un sostre de 153.920 milions de pessetes (925 milions d’euros) el 1992. La majoria del pressupost, un 58%, es destinava a l'organització dels Jocs. La resta es volia distribuir entre les quotes de participació del Comitè Organitzador en instal·lacions, bàsicament esportives (el 18%), condicionament de zones diverses (el 14%) i imponderables (el 10%).
El model econòmic es guiava sota un criteri d’autofinançament com a objectiu principal i amb una forta implicació del teixit empresarial local. La configuració del pressupost, el qual es considera que va ajustar-se exitosament en el balanç final, es basava en prospectives realitzades a partir de l’estudi dels resultats dels esdeveniments olímpics anteriors.En quant a ingressos efectius del COOB’92, el patrocini i les llicències van suposar 358’72 milions d’euros (59.686 milions de pessetes), els drets de televisió 337’55 milions d’euros, (56.164 milions de pessetes), les participacions i col·leccions 278’56 milions d’euros (46.349 milions de pessetes), l’allotjament i serveis a la Família Olímpica van suposar 143,32 milions d’euros (23.847 milions de pessetes), les entrades 56,81 milions d’euros (9.454 milions de pessetes), i la venda d’actius 12,5 milions d’euros (2.094 milions de pessetes).El total dels rendiments econòmics es va considerar que només es podria comptabilitzar anys després dels Jocs, ja que també es tenia en compte que la celebració de la XXV Olimpíada aportaria una sèrie de beneficis socials i culturals només valorables a mig i llarg termini.

Multimèdia


Material multimedia encara no disponible.

Documents de referència

La dimensió econòmica dels Jocs Olímpics
Holger Preuss
2010
Preuss, Holger (2010): La dimensió econòmica dels Jocs Olímpics: lliçó universitària olímpica [Article en línia]. Barcelona : Centre d’Estudis Olímpics (UAB).
[ Enllaç ]
La organización de los Juegos Olímpicos de Barcelona’92: un ejemplo de economía mixta o de sociedad pública-privada
Jordi Solé Tura, Joan Subirats
2010
Solé Tura, Jordi; Joan Subirats (1994): La organización de los Juegos Olímpicos de Barcelona’92: un ejemplo de economía mixta o de sociedad pública-privada. Barcelona: Centre d’Estudis Olímpics (CEO-UAB)
[ Enllaç ]
The Impact of Olympic sponsorship on corporate image (Journal of Advertising)
H. Stipp
1998
Stipp, H. (1998): “The Impact of Olympic sponsorship on corporate image” a Journal of Advertising, vol. 17, pàg. 75-87.
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Economía, trabajo y empresa: sobre el impacto económico y laboral de los Juegos Olímpicos de 1992
Carlos Lozares … [et al.]
1997
Lozares, Carlos ... [et al.] (1997): Economía, trabajo y empresa: sobre el impacto económico y laboral de los Juegos Olímpicos de 1992. Madrid: Consejo Económico y Social.
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Anàlisi econòmic dels Jocs Olímpics de Barcelona'92: recursos, finançament i impactes
Ferran Brunet
1995
Brunet, Ferran (2010): An economical analysis of the Barcelona’92 Olympic Games: resources, financing and impacts. Barcelona: Centre d’Estudis Olímpics (CEO-UAB).
[ Enllaç ]
Economía de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992
Ferran Brunet
1994
Brunet, Ferran (1994): Economía de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Lausana: Comitè Internacional Olímpic..
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Sponsorship and the Olympic Games: a consumer perspective (Sport Marketing Quaterly)
D.M. Sandler; D. Shandi
1993
Sandler, D.M.; Shandi, D. (1993): “Sponsorship and the Olympic Games: a consumer perspective”, a Sport Marketing Quaterly, vol. 2:3, pàg. 38-43.
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Memòria oficial dels Jocs de la XXVa Olimpíada: Barcelona 1992. Vol. 2. Els mitjans
COOB'92
1992
COOB'92 (1992): “Els mitjans: objectius, recursos i escenaris” a Memòria oficial dels Jocs de la XXVa Olimpíada: Barcelona 1992. Barcelona: COOB’92, vol. 2, pàg. 57-94.
[ Enllaç ]
Els Jocs Olímpics com a generadors d’inversió (1986-1992)
HOLSA
1992
HOLSA (1992): Els Jocs Olímpics com a generadors d’inversió (1986-1992). Barcelona: HOLSA.
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Informació sobre la venda d’entrades: Jocs Olímpics de Barcelona 1992
COOB'92
1991
COOB’92 (1991): Informació sobre la venda d’entrades: Jocs Olímpics de Barcelona 1992. Barcelona: COOB’92.
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Barcelona’92: finance & insurance
COOB'92
1991
COOB'92 (1991): Barcelona’92: finance & insurance. Barcelona: COOB'92. Image and Communication Division.
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Dossier económico Barcelona’92
HOLSA
1991
HOLSA (1991): Dossier económico Barcelona’92. Barcelona: HOLSA.
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.A l’Arxiu Municipal Contemporani es conserva la documentació administrativa i de gestió generada pel Comitè Olímpic Organitzador Barcelona’92, SA (COOB’92), i també la generada pel Holding Olímpic SA (HOLSA) i les empreses representades: Anella Olímpica de Montjüic SA (AOMSA), Vila Olímpica SA (VOSA) i l’Institut Municipal de Promoció Urbanística SA (IMPUSA).
Més sobre aquest fons.


Si voleu veure tots els materials bibliogràfiques que disposem sobre aquest tema, pots consultar el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya o bé posat en contacte amb nosaltres per correu electrònic.