Barcelona'92

Programa esportiu

El programa esportiu de la XXV Olimpíada va seguir incrementant el nombre d’esports olímpics oficials, passant de 23 a 25, amb l’oficialització d’esports com el beisbol i el bàdminton. De la mateixa manera es van incloure 3 esports de demostració per última vegada en la història, els quals van ser la pilota basca, l’hoquei sobre patins i el taekwondo. Tal i com estableix la Carta Olímpica, l’organització tècnica de les competicions va correspondre a les respectives federacions internacionals.

D’acord amb les federacions, i sovint a proposta de l’organització, es va fer un esforç d’enriquiment de les modalitats esportives per fer-les més atractives pel públic i pensant en les retransmissions per televisió, tot modificant alguns aspectes del reglament en alguns casos. Així, es van incorporar millores de control electrònic en aquelles modalitats com la boxa o la gimnàstica per poder evitar el temps d’espera durant la deliberació dels jutges. O per exemple, en el cas del tennis de taula i el judo, es van canviar alguns colors dels elements de competició per afavorir la qualitat de les imatges televisives. La importància i repte de quadrar el calendari de competició va incloure factors horaris que beneficiessin al màxim l’espectacle, tenint en compte condicionants ambientals com la calor, o els horaris segons la idoneïtat de les retransmissions. En total, es van utilitzar 36 instal·lacions esportives, 19 a Barcelona i 17 a les subseus.

Multimèdia


Material multimedia encara no disponible.

Documents de referència

Olympic.org. Sports: Official website of the Olympic Movement
Comitè Olímpic Internacional
2012
International Olympic Committee (2012) : Olympic.org. Sports: Official website of the Olympic Movement
[ Enllaç ]
Factsheet : the programme of the Games of the Olympiad
Comitè Olímpic Internacional
2011
International Olympic Committee (2011) : Factsheet : the programme of the Games of the Olympiad. International Olympic Committee
[ Enllaç ]
Games of the XXV Olympiad : Barcelona, Spain : NBC Sports research information

1992
(1992) : Games of the XXV Olympiad : Barcelona, Spain : NBC Sports research information. [S.l.] : NBC.
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Programa de competición de los Juegos Olímpicos de Barcelona '92 : 10 de octubre de 1990 : press : informe : rapport : report
COOB'92
1992
COOB'92 (1992) : Programa de competición de los Juegos Olímpicos de Barcelona '92 : 10 de octubre de 1990 : press : informe : rapport : report. Barcelona : COOB'92.
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Manual d'equip : beisbol
COOB'92
1992
COOB'92 (1992) : Manual d'equip : beisbol = Manual de equipo : béisbol. Barcelona : COOB'92. 8478681396
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Manual d'equip : bàdminton
COOB'92
1992
COOB'92 (1992) : Manual d'equip : bàdminton = Manual de equipo : bàdminton. Barcelona : COOB'92. 8478681353
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Manual d'equip : hoquei sobre patins
COOB'92
1992
COOB'92 (1992) : Manual d'equip : hoquei sobre patins = Manual de equipo : hockey sobre patines. Barcelona : COOB'92. 8478681833
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Taekwondo : llibret explicatiu
COOB'92
1992
COOB'92 (1992) : Taekwondo : llibret explicatiu = Taekwondo : folleto explicativo. Barcelona : COOB'92. 847868090X
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Pilota basca : llibret explicatiu
COOB'91
1992
(1992) : Pilota basca : llibret explicatiu = Pelota vasca : folleto explicativo. Barcelona : COOB'92. 8478680888
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Els resultats = Los resultados = Les résultats = The results
COOB'92
1992
COOB'92 (1992) : Els resultats = Los resultados = Les résultats = The results. Barcelona : COOB’92. 847868283X
[ Enllaç ]
Material deportivo : octubre 1991 : No. ES 4300

1991
(1991?) : Sports equipment : October 1991 = Material deportivo : octubre 1991 : No. ES 4300. Barcelona : COOB'92
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Informe de progreso : vela : noviembre 1990, nº 2446
COOB'92
1990
COOB'92 (1990) : Informe de progreso : vela : noviembre 1990, nº 2446. Barcelona : COOB'92
[ Com consultar ]
Disponible a:

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Calendari de competició, Jocs de la XXV Olimpíada, Barcelona 1992
COOB'92
1990
COOB'92 (1990): Calendari de competició, Jocs de la XXV Olimpíada, Barcelona 1992. Barcelona : COOB'92.
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Els Pictogrames d'esports dels Jocs Olímpics de Barcelona'92
COOB'92
1990
COOB'92 (1990): Els Pictogrames d'esports dels Jocs Olímpics de Barcelona'92 = Los pictogramas de deportes de los Juegos Olímpicos de Barcelona'92 = Les pictogrammes des sports des Jeux Olympiques de Barcelona'92 = The sports pictogrammes of the Barcelona'92 Olympic Games. Barcelona: COOB'92. Divisió d'Imatge i Comunicació.
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

FBO: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Analyse du programme olympique (des Jeux de l'Olympiade)
Nikolay Gueorguiev
1987
Gueorguiev, Nikolay (1987) : Analyse du programme olympique (des Jeux de l'Olympiade). Lausanne : Maison Olympique
[ Com consultar ]
Disponible a:

CEO-UAB: Per consultar el document, hauries de posar-te en contacte per correu electrònic per concertar una cita.

Si voleu veure tots els materials bibliogràfiques que disposem sobre aquest tema, pots consultar el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya o bé posat en contacte amb nosaltres per correu electrònic.